Visi , Misi & Objektif

VISI

AUDIT DALAM SEBAGAI PEMANGKIN KEPADA KECEMERLANGAN DAN KEBERKESANAN TADBIR URUS UNIVERSITI AWAM.

Audit Dalam adalah antara penyumbang utama ke arah kecemerlangan pengurusan kewangan dan akauntabiliti Universiti Awam. Pelaksanaan pengauditan secara berfokus melalui mandat meningkatkan kualiti audit serta pematuhan piawaian-piawaian yang terpakai dapat menjamin amalan terbaik dalam organisasi. Audit Dalam sewajarnya menjadi relevan dalam persekitaran organisasi serta kecemerlangan tadbir urus  Universiti Awam.

MISI

BERILTIZAM MENINGKATKAN KECEKAPAN DAN KEBERKESANAN PENGAUDITAN DAN KREDIBILITI AUDIT DALAM UNIVERSITI AWAM MELALUI PERKONGSIAN PENGALAMAN DAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL BERTERUSAN. 

Misi  JKAD UA ialah untuk membantu Audit Dalam Universiti Awam melaksanakan pengauditan secara profesional berlandaskan standard pengauditan yang ditetapkan. Berusaha untuk meningkatkan kecekapan, kredibiliti dan keberkesanaan pengauditan melalui perkongsian pengalaman dan pembangunan professional yang berterusan dan seterusnya memastikan penggunaan sumber-sumber secara ekonomi, efisien dan efektif melalui perkhidmatan audit yang bebas, profesional dan berkualiti. Ini juga dapat membantu pencapaian objektif universiti melalui pendekatan pengauditan yang bersistematik dan berdisiplin untuk menilai pengurusan risiko, kawalan dalaman dan tadbir urus universiti.

OBJEKTIF

MERANCANG DAN MENYELARAS AKTIVITI - AKTIVITI YANG DIJALANKAN OLEH JKAD BAGI MENCAPAI VISI, MISI DAN OBJEKTIF STRATEGIK YANG DITETAPKAN.

  • Hits: 1076

 

Hakcipta terpelihara © 2018 - 2025 Unit Audit Dalam, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.
Paparan terbaik menggunakan pelayar web Internet Explorer 7.0 atau Mozilla Firefox dengan resolusi skrin 1280 x 800.
Kemaskini terakhir pada 1 Januari 2021 , 10.30 pagi

| Dasar Privasi | Dasar Keselamatan |